DGA

DGA

Voor de DGA gelden andere regels op het gebied van pensioenen dan voor “gewone” werknemers. De DGA heeft namelijk meer mogelijkheden, omdat de DGA de mogelijkheid heeft zijn pensioengeld in zijn eigen onderneming te houden.

Een DGA is een werknemer die (direct of indirect) meer dan 10% van de aandelen in de BV bezit en als eigenaar in het aandeelhoudersregister van de BV staat ingeschreven. De aandelen moeten wel stemrecht hebben.

Een DGA had voorheen de keuze om pensioen op te bouwen in eigen beheer of pensioen te verzekeren. Pensioenopbouw in eigen beheer is sinds 2017 niet meer toegestaan.

Kleijkers Pensioenen en Hypotheken kan de jaarlijkse pensioenberekening maken voor de DGA.

Daarnaast kan Kleijkers Pensioenen en Hypotheken de DGA begeleiden en adviseren bij het maken van keuzes. Neem contact op voor meer informatie.

U wilt toch ook een onbezorgd pensioen?

Meer weten over dit onderwerp?

Patrick Kleijkers

Patrick
Kleijkers

Annet Kleijkers

Annet
Kleijkers