Echtscheiding

Echtscheiding

Echtscheiding of beëindiging van een duurzame relatie is al vervelend genoeg. Voorkom daarbij onnodig problemen omtrent het pensioen. Kleijkers Pensioenen en Hypotheken kan u adviseren en helpen om de verdeling van het pensioen goed te regelen. Dit voorkomt problemen bij de uitbetaling van het pensioen.

Neem nu contact met ons op voor een zorgeloze verdeling van de pensioenrechten. U heeft immers al genoeg aan uw hoofd voor wat betreft het regelen van andere met de scheiding samenhangende zaken.

Wij zijn volledig op de hoogte van de wettelijke bepalingen omtrent de verdeling van pensioen na scheiding. Wij kunnen desgewenst ook indicaties geven van het pensioen dat na verdeling voor u resteert.

Meer weten over dit onderwerp?

Patrick Kleijkers

Patrick
Kleijkers

Annet Kleijkers

Annet
Kleijkers