Pensioen voor MKB

Pensioen voor MKB

Kleijkers Pensioenen en Hypotheken kan bedrijven (vooral MKB) assisteren en adviseren bij het regelen van een pensioenvoorziening voor de medewerkers. Wij zoeken voor u uit welke regeling het beste past bij het bedrijf en ook zo gunstig mogelijk is voor uw medewerkers uitgaande van de financiële wensen en mogelijkheden. Bovendien hebben wij oog voor de kosten voor de werkgever, nu en in de toekomst. Tegenwoordig zijn er diverse pensioenoplossingen waarbij de kosten voor de werkgever beperkt zijn en waarbij zelfs de kosten per werknemer in de toekomst niet of nauwelijks stijgen.

Daarnaast kunnen wij als intermediair fungeren tussen het bedrijf en het pensioenfonds of de verzekeraar. Wij kunnen u werk uit handen nemen zoals het doorgeven van mutaties die van invloed zijn voor de pensioenopbouw en kunnen uitleg geven aan individuele medewerkers of groepen van medewerkers over hun pensioenoverzicht/situatie.

Ook kunnen wij medewerkers individueel of groepsgewijs begeleiden bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot hun pensioen, ook als het gaat over specifieke onderwerpen als waardeoverdracht, echtscheiding en pensionering.

Meer weten over dit onderwerp?

Patrick Kleijkers

Patrick
Kleijkers

Annet Kleijkers

Annet
Kleijkers